8 ขั้นตอนเตรียมความพร้อมก่อนตรวจสุขภาพประจำปี

 

doctor holding red stethoscope

ในบางครั้งโรคภัยต่างๆ ของร่างกายอาจเกิดขึ้นแบบเงียบๆ หลายโรคที่ไม่แสดงอาการผิดปกติแต่อย่างใดในระยะแรก แต่กลับทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปจนอาจทำให้เสียชีวิตได้ในระยะเวลาสั้นๆ โดยเฉพาะโรคเรื้อรัง เช่น มะเร็ง เบาหวาน โรคหัวใจ โรคไตหรือโรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น แต่สำหรับทุกๆ โรค หากตรวจพบก่อนในระยะเริ่มแรกก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายขาดได้

การตรวจสุขภาพประจำปี จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรให้ความสำคัญ โดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงาน และกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี – 60 ปีขึ้นไป เพราะหากตรวจพบความผิดปกติของร่างกายได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ก็จะช่วยให้สามารถวางแผนรักษาได้อย่างเหมาะสมและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมากเท่ากับอาการป่วยหนักๆ หรือรุนแรง แต่ก่อนที่จะไปตรวจสุขภาพก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมให้ถูกวิธี เพื่อให้การตรวจสุขภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำมากที่สุด

8 ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพประจำปี

 1. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ โดยเฉพาะก่อนวันที่จะไปตรวจสุขภาพประจำปี หากเป็นไปได้ควรนอนหลับให้ครบ7 – 8 ชั่วโมง เนื่องจากระยะเวลาการนอนหลับนั้นมีผลต่อคุณภาพการตรวจ รวมถึงทำให้ค่าความดันเลือดสูงกว่าปกติหรือผิดเพี้ยนจากค่าที่ถูกต้อง
 2. อดอาหารก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี โดยงดทั้งเครื่องดื่มและอาหารอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงโดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันสูง ถ้าหากรู้สึกคอแห้งมากและจำเป็นต้องดื่มน้ำจริงๆ ก็สามารถจิบน้ำเปล่าได้เพียงเล็กน้อย ซึ่งระยะเวลาการงดอาหาร สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่
 • ผู้ที่ต้องตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ให้งดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 6 ชั่วโมง
 • ผู้ที่ต้องตรวจไขมันในหลอดเลือด ให้งดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 12 ชั่วโมง
 1. ไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์ในระยะเวลา 24 ชั่วโมงก่อนไปตรวจสุขภาพประจำปี เพราะแอลกอฮอล์ที่อาจหลงเหลืออยู่ในร่างกายนั้นจะส่งผลกระทบต่อการตรวจได้ หากมีการดื่มแอลกอฮอล์ควรแจ้งให้พยาบาลหรือแพทย์ทราบ
 2. สำหรับผู้ที่มีประจำเดือน ควรงดตรวจสุขภาพประจำปีช่วงระหว่างก่อนและหลังมีประจำเดือน 7 วัน
 3. ผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรเตรียมเอกสารที่เกี่ยวกับประวัติของโรคหรือประวัติสุขภาพอื่น ๆ มาให้แพทย์วินิจฉัยเพิ่มเติมด้วย
 4. วันที่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ควรแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สวมใส่สบายและสวมใส่เสื้อผ้าที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน รวมถึงเพื่อให้เกิดความสะดวกในการตรวจร่างกายหรือการเปลี่ยนเสื้อผ้าขณะทำการตรวจ
 5. หลีกเลี่ยงทานอาหารหวาน เนื่องจากปริมาณน้ำตาลจากอาหารเหล่านี้จะส่งผลต่อปริมาณน้ำตาลในปัสสาวะที่สูงกว่าปกติ
 6. งดสูบบุหรี่หรือเสพกัญชาก่อนตรวจสุขภาพ

 

การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้หญิง

 • งดใส่เครื่องประดับต่างๆ ที่เป็นโลหะหรือถอดออกก่อนเข้ารับการตรวจ
 • งดใส่ชุดชั้นในที่มีโครงเหล็ก
 • งดตรวจปัสสาวะหากมีประจำเดือนหรือควรรอให้พ้นช่วงมีประจำเดือนก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี
 • หากต้องตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยการเอกซเรย์ (Mammogram) ควรหลีกเลี่ยงการตรวจในช่วงมีประจำเดือน เพราะเต้านมจะมีความคัดตึงมากกว่าปกติ
 • หากสงสัยว่าตั้งครรภ์ ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่เพื่องดการตรวจเอกซเรย์

 

การเก็บตัวอย่างเชื้อเพื่อส่งตรวจ

ก่อนและหลังการเก็บตัวอย่างควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง และปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

 1. ขั้นตอนการเก็บปัสสาวะ
 • ทำความสะอาดบริเวณภายนอกและเก็บเฉพาะช่วงกลางระหว่างปัสสาวะประมาณ 20-30 ml.
 • ส่งให้เจ้าหน้าที่ภายใน 1 ชั่วโมง หรือเก็บไว้ไม่เกิน 18 ชั่วโมง ในอุณหภูมิ 0-4 องศา
 1. ขั้นตอนการเก็บอุจจาระ
 • ตรวจสอบความเรียบร้อยของภาชนะที่จัดเก็บ
 • ปัสสาวะทิ้งไปก่อนและถ่ายอุจจาระลงในถุงพลาสติกสะอาด จากนั้นใช้ที่ป้ายพลาสติกในกระปุกเก็บอุจจาระประมาณ 4-5 กรัมใส่ในกระปุกและปิดฝามิดชิด
 • ส่งตรวจทันทีหรือภายใน 1 ชั่วโมง

การตรวจสุขภาพประจำปี จะทำให้ทราบถึงสภาพความสมบูรณ์ของร่างกายและรู้ทันโรคภัยที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่รู้ตัว นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้และเข้าใจสภาพร่างกายของตนเองมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะได้ดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันของตนเองได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น ไม่ว่าร่างกายจะแสดงอาการผิดปกติหรือไม่ อย่างน้อยควรเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อหาแนวทางป้องกันและรับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องจากแพทย์ นอกจากนี้ ยังควรทำประกันสุขภาพไว้ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายจากการตรวจสุขภาพประจำปี รวมถึงการคุ้มครองในกรณีตรวจพบโรคร้ายแรง โดยสามารถเปรียบเทียบแผนประกันสุขภาพออนไลน์โดยไม่ต้องติดต่อตัวแทนขายได้ที่เว็บไซต์ Rabbit Care